Hopp til innholdet

Feber hos barn og spedbarn

Feber er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Barn får lettere feber enn voksne, og barn får ofte høyere feber enn voksne. Feber er et tegn på sykdom. 

Dersom spedbarn får feber de første tre månedene, kan det være alvorlig, og du bør alltid kontakte lege. Kroppstemperaturen til små barn og spedbarn kan svinge raskt opp og ned, og påvirkes lett av omgivelsene.  

Feber hos barn 

Feber er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Barn får lettere feber enn voksne, og barn får ofte høyere feber enn voksne. Feber er et tegn på sykdom. Barn har en mer ustabil temperaturregulering enn voksne, og derfor kan temperatursvingninger oppstå oftere hos barn.  

Små barn kan raskt få temperaturøkning opptil 39 °C ved små infeksjoner. Feber er derfor ikke alltid en god indikator på hvor syk barnet er.  

Tips ved feber hos barn 

Mål feber 

Måling av kroppstemperaturen vil kunne gi deg svar på om barnet har feber eller ikke. Det anbefales å måle feber i endetarmen for å få det mest nøyaktige svaret. Dersom kroppstemperaturen er over 38 °C, har barnet feber. 

Ro og hville

Forøk å redusere barnets aktivitetsnivå og sørg for tilstrekkelig med ro og hvile, slik at unødvendig belastning unngås. 

Gi barnet væske 

Gi barnet godt med vann eller annen drikke. Feber fører til væsketap, som igjen bidrar til at barnet kan kjenne seg slapp, sliten, og mangle energi. Sørg derfor for at barnet får tilstrekkelig med vann. 

Senk kroppstemperaturen 

Feber kan føre til hetetokter og svetting. I slike tilfeller bør barnet kles av eller bruke lette klær som puster, og romtemperaturen bør senkes litt. Husk også hyppig tilsyn. 

Febernedsettende til barn 

Febernedsettende kan gis dersom det føles nødvendig. Febernedsettende forkorter ikke sykdomsforløpet, men kan bidra til å redusere plagene. Ved feber hos barn anbefales medisiner som inneholder paracetamol. 

Paracet er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Paracet brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter, og det virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Paracet finnes som  tabletter,  smeltetabletter,  stikkpiller, mikstur og  brusetabletter, og passer for hele familien. Ved høy feber må lege kontaktes.  

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Til barn under 1 år brukes febernedsettende stikkpiller, alternativt mikstur. Husk at febernedsettende medisiner til barn under 1 år kun skal gis i samråd med lege. og til barn over 1 ½ år finnes det også smeltetabletter. Tabletter kan brukes til barn over 3 år, og barn over 12 år kan bruke brusetabletter. Se anbefalt dose på pakningen. 

Når skal du kontakte lege?  

Er du helt sikker på at barnet ditt har feber? Barnets temperatur blir mer påvirket av omgivelsene, enn voksnes da barnets temperatursenter ikke er fullt utviklet, og temperaturen til barn er på den måten mer tilbøyelig for å gå opp og ned.  Mål kroppstemperaturen til barnet, helst i endetarmen for å forsikre deg om at barnets kroppstemperatur er høyere enn 38 °C. Barn tåler ofte feber godt og kan ha feber uten å være syk.  

Kontakt legen dersom: 

  • hvis barnet har feber og nedsatt allmenntilstand 
  • hvis feberen ikke avtar tydelig etter å ha vart i tre-fire dager 
  • hvis barnet er tre måneder eller yngre og har feber 
  • hvis du er engstelig for at barnet ditt har en alvorlig sykdom  
  • hvis barnet har feberkramper 
  • hvis du ikke får kontakt med barnet 

Feber hos spedbarn 

Dersom spedbarn får feber de første tre månedene, kan det være alvorlig, og du bør alltid kontakte lege. Kroppstemperaturen til små barn og spedbarn kan svinge raskt opp og ned, og påvirkes lett av omgivelsene. Å kle barnet i henhold til temperaturen i omgivelsen kan bidra til å regulere kroppstemperaturen. 

temperaturen i omgivelsen kan bidra til å regulere kroppstemperaturen. 

Temperaturmåling ved feber hos spedbarn 

Måling av kroppstemperaturen skal gjøres i endetarmen. Dersom kroppstemperaturen er 38°C i endetarmen regnes det som feber. 

Febernedsettende til småbarn og spedbarn  

Barn under 1 år skal ikke ha febernedsettende medisiner uten samråd med lege. 

Feber og barnehage 

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn med feber bør holdes hjemme til barnet er feberfri først og fremst av hensyn til seg selv. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn. 

Vurder barnets allmenntilstand først

Feber er ofte et symptom på sykdom, men er ikke smittsomt i seg selv. Dersom barnet har noe feber, men ikke har en smittsom sykdom eller nedsatt almenntilstand, er det opptil foreldrene å avgjøre om barnet sendes til barnehagen eller ikke. Som hovedregel bør barnet være frisk nok til å kunne delta i barnehagens normale aktiviteter.  

Selv om feberen ikke nødvendigvis er smittsom, kan feber være begrensende og ubehagelig, og ro og hvile kan være nødvendig for at barnet skal komme til hektene igjen. 

Feberfri dag  

Dersom feberen er knyttet til en sykdom som for eksempel omgangssyke eller influensa, vil dette være smittsomt, og på den måten kan både barn og personale i barnehagen smittes. I disse tilfellene burde barnet holdes hjemme. Ved vanlig forkjølelse og influensalignende symptomer kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved en influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre. Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. 

Flere av landets barnehager har innført feberfri dag. Dette er gjort først og fremst for barnets helse, men også for å unngå smitte av både barn og personale. Dersom du er i tvil om hva du burde gjøre, kan du oppsøke fastlegen din.. 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.